Felietony

Obchodzimy Dzień Wolontariusza!

Wolontariat to jedna z najpiękniejszych rzeczy, które można sobie wyobrazić. Działanie bez żądania zapłaty nie należy do wyznaczników współczesnego konsumpcyjnego świata. dlatego warto wspierać akcje wolontariackie, między innymi poprzez Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Również w Puławach obchodzony jest pierwszy Powiatowy Dzień Wolontariusza. 6 grudnia ta uroczystość odbędzie się w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego. Głównym punktem będzie wręczenie nagród najbardziej zasłużonym wolontariuszom oraz podmiotom zaangażowanym w wolontariat a także rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący ideę wolontariatu. Galę “Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego” poprzedzi panel dyskusyjny pod nazwą: “Wolontariat – okno na świat. Dwie strony korzystają na działaniach”.

Dzień Wolontariusza jest okazją, by podziękować wszystkim osobom, które postanowiły poświęcić swój wolny czas na czynienie dobra i pomaganie innym. Szczególnie, że tych osób wciąż nie jest zbyt dużo – pod względem wolontariatu Polska w niedawnym badaniu zajęła 28. miejsce na 29 badanych krajów, tylko Bułgaria wypadła gorzej. Wielu z nas ma problem z nazwaniem tego, co jest wolontariatem, a co nim nie jest. Np. do niedawna niektóre osoby uważały, że oddanie używanych ubrań do PCK to forma wolontariatu. Mimo wszystko chodzi o nieco większe zaangażowanie. Jednocześnie tylko 6% Polaków odpowiadało twierdząco na pytanie, czy zajmują się wolontariatem. W pytaniach doprecyzowujących okazuje się jednak, że blisko 19% Polaków może śmiało określić się mianem wolontariuszy. Praca na rzecz np. lokalnego otoczenia wielu osobom nie kojarzy się z wolontariatem. Nieco ponad połowa (51%) udziela się w akcjach wolontariackich przynajmniej raz w roku. Przede wszystkim jest to związane z działalnością Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydaje się, że mamy dobry grunt pod działania wolontariackie. Zdecydowana większość z nas deklaruje, że więcej osiągniemy, działając w grupie niż w pojedynkę, stawiamy również solidarność społeczną wyżej niż osiągnięcie indywidualnego dużego zysku. Jednocześnie statystyki dotyczące wolontariatu nie napawają optymizmem. W Polsce brak masowej aktywności społecznej jest również w pewnym sensie pokłosiem PRL-u, kiedy funkcjonowały przymusowe prace społeczne. Okres transformacji ustrojowej również nie nastrajał do działań wolontaryjnych. Co niektórych mogło to zniechęcić do wszelkiej aktywności poza własnym podwórkiem.

Wolontariusze, mimo że nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę, mogą zawierać umowy z podmiotami, z którymi współpracują. Jeśli wolontariusz wykonuje określone czynności dłużej niż 30 dni, porozumienie z danym podmiotem powinno być zawarte w formie pisemnej. Takie porozumienie musi zawierać informacje dotyczące przedmiotu współpracy, jej charakteru oraz zakresu.Organizacja musi powiadomić wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed nimi. Co ważne wolontariusz jest objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków  Organizacja ma również obowiązek poinformowania wolontariusza o warunkach, w jakich będzie wykonywał świadczenia, musi też zapewnić odpowiednie warunki BHP. W zależności od wykonywanych zadań, wolontariuszowi przysługują również środki ochrony osobistej, np. jeśli odwiedza chorych w szpitalu to należy mu się fartuch i buty ochronne. Na życzenie wolontariusza podmiot, z którym współpracuje, wystawia mu zaświadczenie potwierdzające współpracę, może także przygotować opinię na jego temat. Niewątpliwie jest to bardzo przydatna dla wolontariuszy forma rekomendacji, wolontariat jest bardzo mile widziany wśród wielu pracodawców.

Wysiłek osób zaangażowanych w działalność wolontariacką powinien być doceniony, zwłaszcza w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu, ale i na co dzień. Wolontariusze przeważnie związani są z działalnością organizacji pozarządowych, które wykonują niezwykle ważne zadania dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Obecnie istnieje mnóstwo możliwości do zostania wolontariuszem, można uczestniczyć zarówno w konkretnych akcjach jak i związać się z jakąś organizacją na stałe, można pomagać na miejscu oraz zdalnie (e-wolontariat). To, że wolontariat nie przynosi korzyści finansowych nie oznacza, że nic nie daje wolontariuszowi. Jego zdobycze to satysfakcja, nabyte doświadczenie, umiejętność pracy w grupie, często zdolność działania pod presją czasu. Praca wolontaryjna to również szansa na poznanie nowych ludzi i poszerzenie własnych horyzontów. Warto z tej szansy skorzystać!

Opracował Paweł Skibniewski

Photo by Anna Earl on Unsplash
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close