Felietony

Sytuacja osób niepełnosprawnych w naszym kraju

Liczba osób z różnymi niepełnosprawnościami w Polsce według różnych badań to ok. 5 do nawet 7 mln osób. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne stanowią największą mniejszość w naszym kraju. Warto zastanowić się nad ich obecną sytuacją w naszym kraju, czy zmiany idą w dobrym kierunku?

Niepełnosprawni są jedną z grup społecznych, szczególnie narażonych na wykluczenie. Warto zauważyć, że do tej grupy należą osoby niepełnosprawne prawnie (to znaczy takie, które posiadają odpowiednie orzeczenie) jak też osoby niepełnosprawne biologicznie (odczuwające całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych czynności ze względu na podeszły wiek).

Cieszy fakt, że coraz więcej osób niepełnosprawnych podejmuje pracę zarobkową. W porównaniu z sytuacją jeszcze sprzed kilkunastu lat świadomość społeczna na temat osób z niepełnosprawnościami uległa diametralnej zmianie. Pracodawcy coraz częściej przekonują się, że osoby niepełnosprawne są rzetelnymi i kompetentnymi pracownikami, na których można polegać. W wypadku osób z niepełnosprawnościami, oprócz zwykłej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pobieranego wynagrodzenia, jest to dla nich swego rodzaju terapia, dzięki niej czują się potrzebni. Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia pracy, zarówno na otwartym rynku, jak i w tzw. zakładach chronionych. Te ostatnie są propozycją skierowaną przede wszystkim dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które najprawdopodobniej nie miałyby szans na znalezienie pracy w otwartym rynku. Celem zakładów pracy chronionej jest więc nie tylko uzyskiwanie dochodu, ale również aktywizacja zawodowa osób wykluczonych (w tym przypadku z powodu niepełnosprawności). Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą pracować maksymalnie 35 godzin w tygodniu (7 godzin na dobę), mają też prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy, jak również do dodatkowych 10 dni urlopu (to ostatnie prawo nie dotyczy jednak osób, którym należy się urlop w wymiarze 26 dni). Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może zaś przekraczać podstawowego wymiaru 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może też wykonywać pracy w systemie nocnym (wyjątkiem jest pilnowanie), chyba że lekarz wyrazi na to zgodę.

Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej toczy się ożywiona dyskusja na temat praw osób niepełnosprawnych oraz form wsparcia dla nich. Szczególne emocje wzbudzają kwestie wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Właśnie do takich osób skierowany jest nowy program, tzw. “500 plus dla niepełnosprawnych”. O pieniądze z tego programu mogą starać się dorosłe osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, których kwota wszystkich uzyskiwanych świadczeń nie przekroczy 1600 złotych. Wniosek o uzyskanie świadczenia można uzyskać w siedzibach ZUS lub pod adresem: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/wniosek-esun/2876584. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną (np. dokumentację rehabilitacji leczniczej). Ostatnio spore kontrowersje wzbudziła kwestia wypłacania tzw. “trzynastych emerytur” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z funduszu mają być również finansowane renty socjalne. Politycy opozycji mówią, że to “próba zamachu na prawa niepełnosprawnych”, przedstawiciele partii rządzącej przekonują, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich.

Współcześnie osoby niepełnosprawne coraz częściej nie są już pozostawione same sobie ani zamknięte w domu. Niepełnosprawność nie jest przecież czymś, czego należy się wstydzić. Nie da się ukryć, że wciąż jednak jest sporo do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestię dostępności budynków użyteczności publicznej i infrastruktury przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (takie problemy nie są również rzadkością w Puławach). Miejmy nadzieję, że rosnąca świadomość społeczna oraz coraz wyraźniej słyszalny głos środowiska niepełnosprawnych sprawią, że stopniowo te problemy będą pozytywnie rozwiązywane.

Photo by AbsolutVision on Unsplash

Opracował Paweł Skibniewski

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
Back to top button
Close