BAZA WIEDZY

OWES – czym jest i jak działa w naszym regionie?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – tak brzmi rozwinięcie skrótu OWES. Jakie podmioty mogą liczyć na jego wsparcie, czym dokładnie zajmują się tego rodzaju instytucje? Kto pełni funkcję OWES w naszym regionie?

Doradztwo specjalistyczne, biznesowe, animacja lokalna, nowe miejsca pracy – między innymi w tych obszarach działa OWES. W jaki sposób realizuje on swoje działania?

OWES prowadzi kompleksową działalność w zakresie ekonomii społecznej. Pomaga podmiotom ekonomii społecznej, osobom fizycznym i prawnym, przedsiębiorstwom społecznym a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego. W ramach swojej działalności OWES proponuje różnego rodzaju doradztwo, wsparcie księgowe, prawne i marketingowe, animację lokalną, wsparcie finansowe dla tworzenia nowych miejsc pracy. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej jest głównym celem działalności OWES.

Warto powiedzieć co nieco o samym obszarze ekonomii społecznej. Do strefy ekonomii społecznej należą przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne), podmioty reintegracyjne, które służą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; a także podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją określonego celu społecznego. Tymi ostatnimi są organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, które zyskami z niej wspierają realizację celów statutowych; spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie (m.in. spółdzielnie inwalidów i pracy), a także spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Oferta OWES skierowana do tych podmiotów jest bardzo szeroka, jednym z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest animacja lokalna. Polega ona zwłaszcza na szerzeniu działań edukacyjnych, zachęceniu do zaangażowania nowych osób, podmiotów i instytucji w działalność podmiotów ekonomii społecznej, jak również do korzystania z usług istniejących podmiotów. Formami usług animacji lokalnej mogą być m.in. gminne spotkania nt. partnerstw lokalnych, diagnoza środowiska lokalnego, budowanie partnerstw rozwojowych, w tym formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy oraz kierunków działań; budowanie partnerstw współpracy, analiza zasobów i możliwości partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej w celu ich rozwoju, dialog obywatelski (przede wszystkim konsultacje społeczne), planowanie strategiczne na terenie działalności OWES. Sztandarowym przedmiotem działania OWES jest doradztwo kluczowe. Tematyka doradztwa skupia się na pozyskaniu finansowania zewnętrznego, zarządzaniu organizacją oraz zasobami ludzkimi, planowaniu strategicznym czy prowadzeniu działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej. Każdy OWES ma do dyspozycji mentorów/tutorów, posiadających doświadczenie w dziedzinie biznesu, współpracuje z nimi stale.  Najczęściej spotykanym efektem działania OWES są szkolenia z bardzo szerokiego zakresu wiedzy i kompetencji, dotyczące m.in. zarządzania organizacją, prowadzenia działalności statutowej w sferze ekonomii społecznej, tworzenia biznesplanu oraz marketingu, aspektów prawnych, finansowych oraz rachunkowych działalności w sferze ekonomii społecznej, rozszerzania umiejętności społecznych, w tym związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Województwo lubelskie w zakresie działań ekonomii społecznej jest podzielone na subregiony: puławski, lubelski, bialski i chełmsko-zamojski. Subregion puławski obejmuje powiaty: puławski, rycki, opolski, kraśnicki, janowski i biłgorajski. Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie puławskim jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej i Consultor sp. z o.o. Podmioty ekonomii społecznej z subregionu puławskiego mogą korzystać z inicjatyw w ramach projektu “Razem – Inicjatywy z Obszaru Ekonomii Społecznej”. Tego rodzaju podmioty mogą również liczyć na wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Już 29 listopada w puławskim Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie z psychologiem Przemysławem Kozakiem, który jest współtwórcą nowego standardu działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, szczególnie spółdzielni socjalnych.

Opracował Paweł Skibniewski

Photo by Helloquence on Unsplash

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również

Close
Back to top button
Close